ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС НТУ ХПІ
Відеоінструкція для вступу 2019

Напрями діяльності

ОСНОВНИМИ НАПРЯМКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ГІМНАЗІЇ
У 2018/2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ Є:
  1. Продовження формування позитивного іміджу гімназії, який відповідає запитам середовища і освітнім стандартам. Поєднання загальної зовнішньої привабливості з глибоким внутрішнім змістом навчання.
  2. Продовження формування системи якісного психолого-педагогічного супроводу процесу навчання.
  3. Розвиток системи пошуку та розвитку творчих здібностей школярів. Збільшення кількості учнів, які беруть участь у науково-дослідній та творчій роботі шляхом залучання до неї учнів починаючи з 7-го класу. Відновити наукове товариство гімназії.
  4.  Продовження підвищення ефективності процесу навчання шляхом безперервної освіти педагогів, опанування особистісно-орієнтованих технологій, забезпечення  наступності різних вікових ланок (ДНЗ – школа І-ІІ-ІІІ-ступенів), максимальне забезпечення потреб у додаткових освітніх послугах, стимулювання і розвиток  науково-методичної роботи вчителів.
  5. Розвиток системи участі громадськості в управління школою. Підтримка зв’язків з громадськими організаціями, батьками.
  6. Розвиток учнівського самоврядування як органу спрямування діяльності учнівських колективів на самовизначення та самореалізацію. Збільшити питому вагу участі учнівського самоврядування в управлінні гімназією.
  7.  Активізація роботи профільних методичних об`єднань.
  8. Розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази гімназії шляхом реконструкції та оновлення матеріальних та технічних засобів.
  9. Розробка педагогами гімназії програми підвищення власної професійної компетентності.
  10. Розвиток методичного наповнення кабінетів, оновлення предметних виставок та активізація роботи предметних об’єднань (клубів) учнів.