Прийом до гімназії

Зарахування дітей до закладу освіти відбувається відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом  МОН № 367 від 16.04.2018 року, зарєєстрованого в МЮУ 05.05.2018 № 564/32016
 
Інформація про територію обслуговування, яка   закріплення за закладом освіти
 
Наказ адміністрації Київського району від 26.10.2018 № 26-аг "Про закрiплення територii обслуговування за закладами загальноi середньоi освiти на 2019/2020 навчальний  piк"
 
За закладом освіти закріплена територія обслуговування:
 
вул.
Багалія
усі будинки
в-зд
Бутівський
усі будинки
вул.
Дарвіна
усі будинки
в-зд
Журавлівський 2-й
усі будинки
в-зд
Журавлівський  3-й
усі будинки
пров.
Каплунівський
усі будинки
вул.
Кирпичова
усі будинки
узвіз
Куликівський
усі будинки
вул.
Манізера
усі будинки
вул.
Мистецтв
усі будинки
вул.
Пушкінська
непарні номери: 43-65
парні номери: 44-68
в-зд
Технологічний
усі будинки
вул.
Шевченка
непарні номери: 1-105
парні номери: 2-36
пров.
Щедрінський квартал
усі будинки

 

Інформація про вільні місця в паралелі
Паралель
Кількість вільних місць
1 1 класи 3
2
2 класи
0
3
3 класи
0
4
4 класи
0
5
5 класи 
0
6
6 класи
0
7
7 класи
0
8
8 класи
0
9
9 класи
0
10
10 класи
0
11
11 класи
0