профілактика насильства в сім`ї

Незважаючи на складність цієї теми, я все-таки зважилася її торкнутися, так як у багатьох її аспектах, вона відноситься до кожної людини. Ця тема має значення у взаєминах між членами в сім'ї, або просто, в міжособистісних стосунках. За відправну точку в темі насильства, я вибрала сім'ю, так як вважаю, що саме з сім'ї насильство і розвивається до неймовірних масштабів.Домашнє насильство в сім'ї це не менш злободенна тема, ніж тема зрад і розлучень.

Домашнє насильство це не тільки побої і сексуальне насильство. Це поняття включає в себе весь спектр відносин. Коли один член сім'ї намагається отримати домінуюче становище в сім'ї над іншими членами сім'ї в дуже агресивній формі. Тому до домашнього насильства відносяться і словесні образи та економічні.

Домашнє насильство - це повторюваний зі збільшенням частоти цикл фізичного, сексуального, словесного, емоційного та економічного тиску на близьких, для отримання над ними влади і контролю. Прояви домашнього насильства посилюються в кризових ситуаціях, наприклад, при втраті роботи, погіршенні взаємин між подружжям, кризу середнього віку, алкоголізмі, наркоманії. Важливо пам'ятати: в 95 % випадків фізичне або сексуальне насильство не обмежується одним епізодом. Причому події, як правило, розвиваються по висхідній: з кожним разом все більш жорстоко, з плином часу все частіше. Є й такі методи насильства, як систематичне приниження і примусова ізоляція заборона на спілкування з друзями, родичами і доходять до абсурду заборони на роботу, навчання.

Домашнє насильство тоді процвітає в сім'ї, коли той на кого спрямоване це насильство має дуже низьку самооцінку, невпевненість у собі, необгрунтоване почуття провини перед іншими.Але з іншого боку, такими " гвалтівниками " в сім'ї є люди, які самі в дитинстві піддавалися такому ж насильству в кінцевому підсумку вони самі теж є такими ж людьми з низькою самооцінкою.

Насильство може викликати різні порушення, такі як порушення в пізнавальній сфері, а також розлади апетиту, сну, зловживання наркотиками, алкоголізм, мимовільне відтворення травматичних дій у поведінці, спроби самопокарання (наприклад самокатування ), безліч соматичних скарг. Порушення, які виникають після насильства, зачіпають всі рівні людського функціонування, які призводять до стійких особистісних змін. Крім безпосереднього впливу пережите насильство може призводити до довгострокових наслідків, часто впливає на все подальше життя. Основна відмінність домашнього насильства від інших видів насильства полягає в тому, що воно відбувається між людьми, що складаються в близьких чи родинних відносинах, які розглядаються як безпечні і навіть вважаються захистом і підтримкою.

Основними видами насильства в сім'ї є:

Фізичне насильство в сім’ї — умисне нанесення одним членом сім’ї іншому члену сім’ї побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести або призвело до смерті постраждалого, порушення фізичного чи психічного здоров’я, нанесення шкоди його честі і гідності.

Ознаки фізичного насильства:

- поштовхи;

- хапання;

- кидання;

- плювки;

- нанесення ударів долонею;

- кулаком або будь-якими предметами;

- утримування та удушення;

- побиття;

- стусани;

- використання зброї;

- заподіяння опіків;

- контроль над доступом жертви до соціальної чи медичної допомоги.

Психологічне насильство в сім’ї — насильство, пов’язане з дією одного члена сім’ї на психіку іншого члена сім’ї шляхом словесних образ або погроз, переслідування, залякування, якими на­вмисно спричиняється емоційна невпевненість, нездатність захистити себе та може завдаватися або завдається шкода психічному здоров’ю

Ознаки психологічного насильства:

- словесні образи;

- шантаж;

- залякування;

- переслідування для встановлення контролю над дітьми або партнерами;

- загроза насильства по відношенню до жертви;

- контроль над діяльністю, колом спілкування, розпорядком дня.

- примус жертви до виконання принижуючих її дій.

Економічне насильство в сім’ї - умисне позбавлення одним членом сім’ї іншого члена сім’ї житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які постраждалий має передбачене законом право, що може призвести до його смерті, викликати порушення фізичного чи психічного здоров’я.

Ознаки економічного насильства:

- відмова від утримання дітей,;

- приховування доходів;

-  самостійне прийняття більшості фінансових рішень.

Сексуальне насильство в сім’ї — протиправне посягання одного члена сім’ї на статеву недоторканість іншого члена сім’ї, а також дії сексуального характеру по відношенню до неповнолітнього члена сім’ї.

Ознаки сексуального насильства:

-         постійний сексуальний тиск;

-         примус до статевих стосунків силою, погрозами або шантажем;

-         примус до статевих стосунків з дітьми або третіми особами;

-         фізичний примус до сексу або заподіяння болю і шкоди здоров'ю;

Фізичне, сексуальне насильство частіше скоюють чоловіки, однак психологічне насильство, зневагу і жорстоке поводження у сім'ї частіше належить жінці або підтримується нею.

Основними причинами насильства в сім'ї.

Причини прояву насильства численні. Вони визначаються поєднанням різних чинників, ні на один з яких окремо не можна покласти відповідальність за дане явище , тому прийнято розглядати причини і фактори насильства в цілому.

По-перше, насильство може мати соціокультурну природу, бути невід'ємною частиною стереотипические уявлень про сутність сімейних взаємин, сприйнятої з вихованням, яка підкріплюється зовнішніми враженнями і вважалася таким чином єдино можливою їх моделлю.

По-друге, жорстоке поводження може бути результатом особистого життєвого досвіду індивіда або індивідів, і тим самим для них теж створюється морально -психологічне підставу вважати такий тип взаємин універсальним.

Третя група причини пов'язані з « травмою дитинства», з пережитим в ранньому віці руйнівним досвідом, що змушує індивіда зганяти на близьких, свої дитячі комплекси.

По - четверте, соціальна та психологічна декомпенсація в результаті зовнішніх впливів, що перевищують межі особистісної стійкості індивідів, змушує ряд з них шукати замісної компенсації своєї незадоволеності будинку, самоутверждаясь за рахунок більш слабких , нездатних дати відсіч і захистити себе.

П'ята група причини пов'язані з особистісними особливостями індивіда, з надмірно розвиненими їх домінуючими рисами й особливостями характеру, що не компенсованими свого часу досить адекватним вихованням.

Список літератури

1. Ажгіхіна Н. Хто захищає жінок. - М., 1996 .

2. Барнз Дж. Г. Соціальна робота з сім'ями в Англії. - М.: Центр загальнолюдських цінностей , 1993 .

3. Бенеш Л. Психологічна природа чоловічого насильства // Вісник психосоціальної та корекційно -реабілітаційної роботи . № 3,1995 .

4. Взаємозв'язок соціальної роботи та соціальної політики / Под ред. Ш.Рамона.- М., 1997 .

5. Вільфінг Х. Система соціальних заходів в Австрії з попередження насильства в сім'ї // Вісник психосоціальної та корекційно - реалібітаціонной роботи. № 2,1996.