Промислова Фармація
Відеоінструкція для вступу 2019

Співпраця з ЗВО

Одним із важливих педагогічних аспектів підготовки молоді до життєдіяльності в умовах ринкової економіки є взаємодія загальної і професійної освіти в єдиній системі неперервної освіти. 
Сучасна освіта має стати таким соціальним інститутом, який би надав людині різноманітні освітні послуги, а також можливість навчатися неперервно, здобути післявузівську і додаткову освіту, адже освіченість і духовна культура – запорука майбутнього розвитку людства. Для цього необхідно, щоб кожна людина мала змогу побудувати таку освітню траєкторію, яка найповніше відповідала б її освітнім і професійним здібностям. Тому актуальною стає проблема пошуку такої організаційної структури освітньої системи, яка б забезпечила перехід від принципу «Освіта на все життя» до принципу «Освіта упродовж усього життя».
Звідси виникає потреба в об`єднанні зусиль середньої і вищої школи для розробки та реалізації освітньо-професійних програм, розвитку академічної мобільності, залучення в школу науковців.
Наша гімназіє співпрацює з наступними ЗВО:
  • Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди;
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
  • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ ХПІ)
  • Національний фармацевтичний університет (НФаУ);
  • Харківська національна академія міського господарства імені О.М.Бекетова;
  • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;
  • Харківська гіманітарно-педагогічна академія;
  • Харківський національний медичний університет (ХНМУ)