Промислова Фармація
Відеоінструкція для вступу 2019

Університетська кафедра

ПЛАН
роботи університетської кафедри в Харківській гімназії № 1
на 2018/2019 навчальний рік
№ з/п
Зміст заходів
Термін виконання
відповідальні
І. Організаційна робота
1.
Розробити план роботи кафедри на 2018/2019 н.р.
До 13.09.2018
Кухаренко В.М.,
Захарова Г.В.
 
2.
Розробити план проведення  методичних семінарів на 2018/2019 н.р.
До 13.09.2018
Захарова Г.В.
3.
Розробити графік проходження учнями дистанційних курсів
До 30.09.2018
Захарова Г.В.
4.
Скласти графік індивідуальних консультацій співробітниками Проблемної лабораторії дистанційного навчання НТУ „ХПІ” для вчителів гімназії
  •  на І семестр
  •  на ІІ семестр
 
 
 
 
 
 
До 30.09.2018
До 25.01.2019
Захарова Г.В.
5.
Оновлювати на сайті гімназії розділ „Університетська кафедра”
Упродовж року
Гордієнко В.В.
ІІ. Навчально-методична робота
1.
Провести анкетування вчителів гімназії на рівень компетенцій вчителів у використанні комп’ютерних технологій
До 30.09.2018
Захарова Г.В.
2.
Провести анкетування учнів щодо потреби у вивченні навчальних дистанційних курсів
До 15.10.2018
Захарова Г.В..
3.
Провести вебінари з технології дистанційного навчання:
  •  для учнів 10-ого класу;
  •  для учнів 9-х класів
 
 
До 15.11.2018
До 30.11.2018
Кухаренко В.М.
4.
Організувати розробку вчителями гімназії дистанційних курсів з предметів
До 01.03.2019
Кухаренко В.М.
 
5.
Організувати участь учнів 9-11 класів у проходженні дистанційних курсів
За затвердженим графіком
Захарова Г.В.
6.
Провести  діагностику ефективності навчання учнів на дистанційних курсах
До 30.04.2019
Захарова Г.В.
7.
Організувати проведення апробації вчителями гімназії дистанційних курсів, розроблених вчителями ФМГ № 17 м. Вінниця
До 30.03.2019
Захарова Г.В.
8.
Організувати участь вчителів гімназії в ХІ Міжвузівській школі-семінарі „Сучасні педагогічні технології в освіті”
30 січня - 1 лютого 2019
Кухаренко В.М.
ІІІ. Наукова робота
1.
Провести дослідження впливу  навчання учнів Харківської гімназії № 1 на їх навчальні досягнення
До 15.04.2019
Рибалко О.В.
Захарова Г.В.
2.
Підготувати рекомендації учням щодо самоосвіти шляхом навчання за дистанційної системою
До 30.04.2019
Захарова Г.В.
3.
Підготувати рекомендації вчителям щодо розробки власних дистанційних курсів
До 30.04.2019
Єрусалімцева С.М.
4.
Розробити програму додаткової освіти учнів 8-11-х класів гімназії на 2018/2019 навчальний рік
До 30.05.2019
 
Захарова Г.В.